Chinese English Dictionary

陇川    Add to My Vocabulary

PinYin lǒng chuān    Simplified 陇川    Traditional 隴川
  1. Longchuan county in Dehong Dai and Jingpo autonomous prefecture 德宏傣族景頗族自治州|德宏傣族景颇族自治州[De2 hong2 Dai3 zu2 Jing3 po1 zu2 zi4 zhi4 zhou1], Yunnan

Similar Words

Credits
Source of Dictionary: CC-CEDICT