Chinese English Dictionary

郁郁葱葱    Add to My Vocabulary

PinYin yù yù cōng cōng    Simplified 郁郁葱葱    Traditional 鬱鬱蔥蔥
 1. verdant and lush (idiom)

Chinese meanings
 1. yùyùcōngcōng
  (草木)苍翠茂盛。也说郁郁苍苍。

  ◆ 郁郁葱葱
  yùyùcōngcōng
  BS 阝 | BH 6
  (草木)苍翠茂盛。也说郁郁苍苍。

Chinese meanings
 1. yù yù cōng cōng
  【释义】形容草木苍翠茂盛。也形容气势美好蓬勃。
  【出处】汉·王充《论衡·吉验》:“城郭郁郁葱葱。”《后汉书·光武纪》:“望气者至南阳,曰:‘气佳哉,郁郁葱葱!”
  【用例】远处是几个农村,丛树和屋舍密集重叠,大有~的气象。(叶圣陶《游泳》)

Similar Words

Credits
Source of Dictionary: CC-CEDICT