Chinese English Dictionary

欣欣向荣    Add to My Vocabulary

PinYin xīn xīn xiàng róng    Simplified 欣欣向荣    Traditional 欣欣向榮
 1. luxuriant growth (idiom); flourishing
 2. thriving

Chinese meanings
 1. xīnxīn xiàng róng
  形容草木茂盛。比喻事业蓬勃发展。

Chinese meanings
 1. xīn xīn xiàng róng
  【近义】朝气蓬勃、方兴未艾
  【反义】日暮途穷、大势已去、死气沉沉
  【释义】欣欣:形容草木生长旺盛;荣:茂盛。形容草木长得茂盛。比喻事业蓬勃发展,兴旺昌盛。
  【出处】晋·陶潜《归去来辞》:“木欣欣以向荣,泉涓涓而始流。”
  【用例】在其间~的,只有鲜花和绿草,这是比喻对于将来的希望。(叶圣陶《搭班子》)

Similar Words

Credits
Source of Dictionary: CC-CEDICT