Chinese English Dictionary

柏林工业大学    Add to My Vocabulary

PinYin bó lín gōng yè dà xué    Simplified 柏林工业大学    Traditional 柏林工業大學
  1. Technical University of Berlin, Germany (Technische Universitaet zu Berlin)

Similar Words

Credits
Source of Dictionary: CC-CEDICT