Chinese English Dictionary

杂多    Add to My Vocabulary

PinYin zá duō    Simplified 杂多    Traditional 雜多
  1. Zadoi county (Tibetan: rdza stod rdzong) in Yushu Tibetan autonomous prefecture 玉樹藏族自治州|玉树藏族自治州[Yu4 shu4 Zang4 zu2 zi4 zhi4 zhou1], Qinghai

Similar Words

Credits
Source of Dictionary: CC-CEDICT