Chinese English Dictionary

孟县    Add to My Vocabulary

PinYin mèng xiàn    Simplified 孟县    Traditional 孟縣
  1. Meng former county, now Mengzhou city 孟州市[Meng4 zhou1 shi4] in Jiaozuo 焦作[Jiao1 zuo4], Henan

Similar Words

Credits
Source of Dictionary: CC-CEDICT