Chinese English Dictionary

双湖特别区    Add to My Vocabulary

PinYin shuāng hú tè bié qū    Simplified 双湖特别区    Traditional 雙湖特別區
  1. Shuanghu special district, Tibetan: Mtsho gnyis don gcod khru'u, in Nagchu prefecture 那曲地區|那曲地区[Na4 qu3 di4 qu1], central Tibet

Similar Words

Credits
Source of Dictionary: CC-CEDICT