Chinese English Dictionary

丹寨县    Add to My Vocabulary

PinYin dān zhài xiàn    Simplified 丹寨县    Traditional 丹寨縣
  1. Danzhai county in Qiandongnan Miao and Dong autonomous prefecture 黔東南州|黔东南州[Qian2 dong1 nan2 zhou1], Guizhou

Similar Words

Credits
Source of Dictionary: CC-CEDICT