Chinese English Dictionary

且末县    Add to My Vocabulary

PinYin qiě mò xiàn    Simplified 且末县    Traditional 且末縣
  1. Cherchen nahiyisi or Qiemo county in Bayin'guoleng Mongol autonomous prefecture, Xinjiang 巴音郭愣蒙古自治州[Ba1 yin1 guo1 leng4 Meng3 gu3 zi4 zhi4 zhou1], Xinjiang

Similar Words

Credits
Source of Dictionary: CC-CEDICT