Chinese English Dictionary

不白之冤    Add to My Vocabulary

PinYin bù bái zhī yuān    Simplified 不白之冤    Traditional 不白之冤
 1. unrighted wrong
 2. unredressed injustice

Chinese meanings
 1. bùbáizhīyuān
  指无法辩白或难以洗雪的冤枉:蒙受~。

Chinese meanings
 1. bù bái zhī yuān
  【近义】沉冤莫白、含冤负屈、覆盆之冤
  【反义】真相大白
  【释义】白:搞清楚。没有得到辩白或洗刷的冤屈。
  【出处】明·冯梦龙《东周列国志》第四十二回:“咺之逃,非贪生怕死,实欲为太叔伸不白之冤耳!”
  【用例】文革期间,许多老干部蒙受了~。

Similar Words

Credits
Source of Dictionary: CC-CEDICT