Chinese English Dictionary

三都水族自治县    Add to My Vocabulary

PinYin sān dū shuǐ zú zì zhì xiàn    Simplified 三都水族自治县    Traditional 三都水族自治縣
  1. Sandu Shuizu autonomous county in Qiannan Buyei and Miao autonomous prefecture 黔南州[Qian2 nan2 zhou1], Guizhou

Similar Words

Credits
Source of Dictionary: CC-CEDICT