Chinese English Dictionary

三都县    Add to My Vocabulary

PinYin sān dū xiàn    Simplified 三都县    Traditional 三都縣
  1. Sandu Shuizu autonomous county in Qiannan Buyei and Miao autonomous prefecture 黔南州[Qian2 nan2 zhou1], Guizhou

Similar Words

Credits
Source of Dictionary: CC-CEDICT