Chinese English Dictionary

一语破的    Add to My Vocabulary

PinYin yī yǔ pò dì    Simplified 一语破的    Traditional 一語破的
 1. see 一語中的|一语中的[yi1 yu3 zhong4 di4]

Chinese meanings
 1. yī yǔ pò dì
  一句话就说明关键(的:箭靶,比喻关键)。

Chinese meanings
 1. yī yǔ pò dì
  【近义】一语道破、一针见血、正中要害
  【反义】言不及义、言之无物、轻描淡写
  【释义】的:箭靶的中心。一句话就说中要害。
  【用例】倒是“忠孝不能两全”真正~了。(闻一多《家庭主义与民族主义》)

Similar Words

Credits
Source of Dictionary: CC-CEDICT